31 augusti 2017

Välkommen Oscar Wiktorsson

Den första höstveckan muntras upp av en ny praktikant på Perspective. Oscar har precis avslutat sin utbildning i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Inriktningen på utbildningen är PR, opinion och omvärld – precis de områden Oscar hoppas kunna bidra och utvecklas inom här på Perspective under hösten. Sin fritid ägnar han gärna åt konserter, resor och sportande. Vi ser fram emot att jobba med Oscar!

0 kommentarer 

Lägg till ny kommentar