Utvalda case

Sveriges största syntest av bilförare
Hur kan en optikkedja bli ledare i trafiksäkerhetsfrågor och påverka nuvarande lagstiftning?

Ett gemensamt nordiskt nyhetsbrev
Hur kan man med hjälp av kommunikation stötta fyra företag i fyra länder som precis slagits samman till ett gemensamt nordiskt bolag?

Att förnya en tradition
Hur kan den lokala företeelsen Göteborgs Lucia bli en riksangelägenhet?

Ett projekt av Målaremästarna Syd
Hur får man en fråga som sysselsättningsgraden bland målare att synas i sammanhanget och bruset runt Eurovision Song Contest?

Regional PR-kampanj
Hur kan man skapa medial uppmärksamhet kring ett evenemang månaderna innan det genomförs?

Lansering av tappningskateter
Hur kan PR stödja lanseringen av ett sjukvårdshjälpmedel inom ett tabubelagt område? 

Ostindiefararen

Hur skapar man största möjliga positiva uppmärksamhet i media för en ostindiefarare i samband med ett kungligt bröllop?

Lansering av brandsläckare

Hur kan PR bidra till att uppmärksamma skillnaderna mellan olika brandsläckares släckeffekt?

Stockholms första passivhus

Hur skapar man uppmärksamhet i medierna runt ett enskilt projekt och lyfter samtidigt både bolaget och dess produkter?

Per Kastenssons blogg

Hur kan PR vara ett stöd när förutsättningarna ändras på marknaden?