Zimmer Nordic

Ett gemensamt nordiskt nyhetsbrev

Kommunikativ utmaning
Zimmer är en global organisation där Zimmer i Norge, Sverige, Danmark och Finland tidigare var separata företag. 2012 slogs de fyra företagen ihop till ett gemensamt Zimmer Nordic med kontor i alla länder.

Man stod då inför utmaningen att få kontoren att arbeta ihop för ett gemensamt företag och varumärke. Med hjälp av internkommunikation ville man öka kunskapen och samhörigheten mellan de anställda och få ett gemensamt nordiskt tänk. 

Så här gjorde vi
Med hjälp av ett internt nyhetsbrev på engelska får de anställda nu möjlighet att lära känna varandra bättre. Ett redaktionsråd har bildats med en representant från varje land. Alla länder får på så sätt vara med och påverka och synas. Brevets nyheter är en mix från de olika länderna och avdelningarna inom företaget. Till detta skriver vd:n interna vd-brev kvartalsvis för att hela företaget ska komma närmare bolagsfrågorna som många gånger styrs från huvudkontoret i Göteborg. 

Resultat
Under den tid nyhetsbrevet har skickats ut har en nordisk identitet vuxit fram. Det interna nyhetsbrevet är idag en fungerande informationskanal och arbetet fortgår för att de nordiska kontorens anställda ska bli så sammansvetsade som möjligt.   

 

Utvalda case

Sveriges största syntest av bilförare
Hur kan en optikkedja bli ledare i trafiksäkerhetsfrågor och påverka nuvarande lagstiftning?

Ett gemensamt nordiskt nyhetsbrev
Hur kan man med hjälp av kommunikation stötta fyra företag i fyra länder som precis slagits samman till ett gemensamt nordiskt bolag?

Att förnya en tradition
Hur kan den lokala företeelsen Göteborgs Lucia bli en riksangelägenhet?

Ett projekt av Målaremästarna Syd
Hur får man en fråga som sysselsättningsgraden bland målare att synas i sammanhanget och bruset runt Eurovision Song Contest?

Regional PR-kampanj
Hur kan man skapa medial uppmärksamhet kring ett evenemang månaderna innan det genomförs?

Lansering av tappningskateter
Hur kan PR stödja lanseringen av ett sjukvårdshjälpmedel inom ett tabubelagt område? 

Ostindiefararen

Hur skapar man största möjliga positiva uppmärksamhet i media för en ostindiefarare i samband med ett kungligt bröllop?

Lansering av brandsläckare

Hur kan PR bidra till att uppmärksamma skillnaderna mellan olika brandsläckares släckeffekt?

Stockholms första passivhus

Hur skapar man uppmärksamhet i medierna runt ett enskilt projekt och lyfter samtidigt både bolaget och dess produkter?

Per Kastenssons blogg

Hur kan PR vara ett stöd när förutsättningarna ändras på marknaden?