Colourvision

Ett projekt av Målaremästarna syd

Bakgrund
I början av 2013 startade Målaremästarna Syd projektet Colourvision. Målsättningen för projektet var att öka sysselsättningsgraden för nyutbildade målare och målare som kommit till Sverige från andra delar av världen. Detta gjorde man genom att använda sig av upptakten till Eurovision Song Contest och idén var att sätta färg på Malmö inför tävlingen. Ett par arbetslösa målare fick som praktik att måla upp lokala konstnärers verk på jättedukar, vilka hängdes upp runt om i Malmö. Projektet engagerade även studenter, konstnärer, målerifirmor med flera. 

Colourvision startade i februari och pågick fram till Eurovision Song Contest, som hölls i maj.

Kommunikativ utmaning
PR-uppdraget var en traditionell presskampanj med syfte att få projektet så synligt som möjligt inför ESC. Målsättningen var att göra Malmöborna medvetna om problematiken med låg sysselsättningsgrad och samtidigt visa hur mycket färg kan göra för att liva upp stadsbilden. Utmaningen var att med små medel koppla en viktig fråga till ett stort evenemang som ESC och få uppmärksamhet i media under en tid då många tävlade om utrymmet. 

Så här gjorde vi
Genom att identifiera och portionera ut intressanta nyheter under projektets gång gav vi kontinuerligt media nya nyhetsvinklar. Deltagande konstnärer, studenter, arbetslösa målare och bidragande målerifirmor gav projektet liv och många tillfällen att kommunicera. 

Resultat
Arbetet resulterade i god synlighet i media, väl utspridd över projektets hela tidsperiod. Samtliga medier i Malmö uppmärksammade projektet och Skåneregionens medier, branschmedia och riksnyheterna från SVT bidrog till en spridning till mer än en miljon personer. 

Projektet blev också uppmärksammat inom organisationen och liknande upplägg finns nu på flera andra orter i Sverige.

 

Utvalda case

Sveriges största syntest av bilförare
Hur kan en optikkedja bli ledare i trafiksäkerhetsfrågor och påverka nuvarande lagstiftning?

Ett gemensamt nordiskt nyhetsbrev
Hur kan man med hjälp av kommunikation stötta fyra företag i fyra länder som precis slagits samman till ett gemensamt nordiskt bolag?

Att förnya en tradition
Hur kan den lokala företeelsen Göteborgs Lucia bli en riksangelägenhet?

Ett projekt av Målaremästarna Syd
Hur får man en fråga som sysselsättningsgraden bland målare att synas i sammanhanget och bruset runt Eurovision Song Contest?

Regional PR-kampanj
Hur kan man skapa medial uppmärksamhet kring ett evenemang månaderna innan det genomförs?

Lansering av tappningskateter
Hur kan PR stödja lanseringen av ett sjukvårdshjälpmedel inom ett tabubelagt område? 

Ostindiefararen

Hur skapar man största möjliga positiva uppmärksamhet i media för en ostindiefarare i samband med ett kungligt bröllop?

Lansering av brandsläckare

Hur kan PR bidra till att uppmärksamma skillnaderna mellan olika brandsläckares släckeffekt?

Stockholms första passivhus

Hur skapar man uppmärksamhet i medierna runt ett enskilt projekt och lyfter samtidigt både bolaget och dess produkter?

Per Kastenssons blogg

Hur kan PR vara ett stöd när förutsättningarna ändras på marknaden?