Göteborgs Lucia

Att förnya en tradition

Bakgrund
Göteborgs Lucia sprider varje år värme och glädje med målsättningen att samla in pengar till välgörande ändamål, i år till Göteborgs Räddningsmissions arbete för göteborgare i hemlöshet. Fokus är på sången och det goda värdet. Göteborgs Lucia-trupp består av sju personer som tas ut av en jury och Göteborgs Lucia röstas fram via telefonröstning. Under november och december gör luciatruppen cirka 200 framträdanden på företag och ett antal konserter.

Kommunikativ utmaning
I år tog projektet Göteborgs Lucia, med hjälp av reklambyrån Stendahls, ett nytt grepp för att ta ett steg bort från stämpeln av skönhetstävling. Istället för att visa bilder på kandidaterna visades endast en bild på deras munnar, som symbol, och det var enbart kandidaternas röster som avgjorde i både anmälningsfasen och vid röstningen. Av eventbyrån insideout, som driver projektet Göteborgs Lucia, fick Perspective i uppdrag att hantera PR-arbetet runt det nya konceptet. Projektet genomfördes som ett pro bono-uppdrag.

Målsättningen var att genom medial uppmärksamhet skapa medvetenhet hos göteborgarna om att Göteborgs Lucia var annorlunda i år och varför. Syftet var att skapa engagemang bland göteborgarna för att i slutändan få in så mycket pengar som möjligt till Räddningsmissionen.

Så här gjorde vi
Med det nya konceptet gick Göteborgs Lucia från att enbart vara en göteborgsangelägenhet, till något som vi bedömde var intressant på riksnivå och som vi behövde förvalta på rätt sätt. I samband med lanseringen av kampanjen formulerade och skickade vi därför ut ett pressmeddelande på riksnivå med information om det nya greppet, kontaktade bloggare och kommunicerade via sociala medier. 

Under hela projektet arbetade vi med att identifiera och kommunicera intressanta händelser och tillfällen, så som auditionhelgen, röstningsstarten och Luciatruppens besök på Räddningsmissionens café etcetera. De flesta av dessa var i första hand intressanta på lokal nivå även om röstningsstarten kommunicerades på nationell nivå för att följa upp det stora initiala intresset.

I arbetet ingick även medieträning och rådgivning i samband med det stora intresset och de nya frågor som uppstod i och med det nya konceptet.

Resultat
Det omedelbara genomslaget för kampanjen var landsomfattande och mycket stort. De två första dagarna skrevs 143 artiklar och notiser på webb och i tryckt press om det nya greppet, i allt ifrån GP, SvD, Aftonbladet och Expressen till lokaltidningar från norr till söder. Dessutom var det inslag i bland annat Aktuellt, Västnytt, TV4 Nyheterna, TV4 Göteborg, Kulturnytt, Västekot, P4 Väst, P4 Göteborg, P4 Skaraborg, P4 Sjuhärad och Landet runt. 

Intresset fortsatte att vara stort och vid jul 2013 var antalet 212 artiklar och ämnet diskuterades i såväl radioprogram som podcasts, på bloggar, websajter och i sociala medier.

Ser man resultatet i kronor och ören samlades det i år in 195 408 kronor till Göteborgs Räddningsmission och deras arbete för göteborgare i hemlöshet.

Spridningen av det nya greppet fick även konsekvensen att flera andra städer antingen hoppade på eller öppnade för möjligheten att utgå från samma idé, bland andra Uddevalla, Linköping, Halmstad och Skansen i Stockholm.

Utvalda case

Sveriges största syntest av bilförare
Hur kan en optikkedja bli ledare i trafiksäkerhetsfrågor och påverka nuvarande lagstiftning?

Ett gemensamt nordiskt nyhetsbrev
Hur kan man med hjälp av kommunikation stötta fyra företag i fyra länder som precis slagits samman till ett gemensamt nordiskt bolag?

Att förnya en tradition
Hur kan den lokala företeelsen Göteborgs Lucia bli en riksangelägenhet?

Ett projekt av Målaremästarna Syd
Hur får man en fråga som sysselsättningsgraden bland målare att synas i sammanhanget och bruset runt Eurovision Song Contest?

Regional PR-kampanj
Hur kan man skapa medial uppmärksamhet kring ett evenemang månaderna innan det genomförs?

Lansering av tappningskateter
Hur kan PR stödja lanseringen av ett sjukvårdshjälpmedel inom ett tabubelagt område? 

Ostindiefararen

Hur skapar man största möjliga positiva uppmärksamhet i media för en ostindiefarare i samband med ett kungligt bröllop?

Lansering av brandsläckare

Hur kan PR bidra till att uppmärksamma skillnaderna mellan olika brandsläckares släckeffekt?

Stockholms första passivhus

Hur skapar man uppmärksamhet i medierna runt ett enskilt projekt och lyfter samtidigt både bolaget och dess produkter?

Per Kastenssons blogg

Hur kan PR vara ett stöd när förutsättningarna ändras på marknaden?