Synoptik

Synbesiktningen – Sveriges största syntest av bilförare

Kund
Synoptik

Bakgrund
Under sju års tid har Synoptik och Bilprovningen genomfört Synbesiktningen, ett samarbete som uppmärksammar hur viktig god syn är för bilkörning. Initiativet går ut på att optiker från Synoptik under en helg i november syntestar bilister ute på Bilprovningens stationer runt om i landet. Resultaten visar varje år att omkring var sjätte bilist har en trafikfarlig syn. Ändå saknas regler för återkommande syntester för privatbilister i Sverige.
För Synoptik är Synbesiktningen en av företagets starkaste PR-satsningar och ett initiativ som fått stor uppmärksamhet i media. När Perspective kom in i bilden var kampanjen fortfarande framgångsrik men hade nått en platå där samma nyheter och koncept hade använts i flera år.

Kommunikativ utmaning
Utmaningen låg i att förnya en redan etablerad och framgångsrik kampanj, och skapa ett nytt och starkare intresse kring denna. Kommunikativt önskade Synoptik att få en tydligare roll; den optiker som tar tydligast position för trafiksäkerhet genom god syn för bilister.

Så här gjorde vi
För att göra Synbesiktningen och problematiken kring syn och trafik mer konkret, bjöds media in till en testkörning där journalister fick prova på att köra med glasögon som drar ner synen till samma nivå som gränsen för körkortskrav. För att illustrera upplevelsen att köra med dålig syn så producerades en film som visade skillnaderna i att köra bil med bra, respektive dålig syn. Filmen spreds senare i sociala medier.
Vidare skapades ett samarbete mellan Synoptik och Taxi Göteborg där alla taxiförare fick syntestas och syncertifieras av Synoptiks optiker. Projektet som fick namnet Syncertifieringen gjordes med bakgrund av att det inte finns några regler för återkommande syntester för taxiförare, precis som det inte finns några för privatbilister.

Resultat
Synbesiktningen 2015 resulterade i stor medial uppmärksamhet i flera av Sveriges största dagstidningar, såsom Aftonbladet, DN, Expressen och GP. Även nyhetsbyrån TT tog upp nyheten.
Flera motormagasin, bland andra Teknikens värld och Vi bilägare, berättade om de skrämmande siffrorna och hur det faktiskt känns att köra med dåligt syn.
I lokalpress genererades ett stort antal artiklar och i lokala SR och SVT-sändningar berättade man om Synbesiktningen. 
Ett starkt och långt inslag kom från TV4 Nyhetsmorgon som sände live när deras reporter själv testade att köra med dålig syn på testbanan.
Diskussionen i sociala medier blev mycket engagerande tack vare filmen från testbanan.

 Det sammanlagda PR-värdet ökade med 82 procent och kampanjen fick uppmärksamhet året runt, inte bara under hösten då Synbesiktningen normalt varit intensiv. I Synbesiktningens statistik sa sig nio av tio svenskar vilja ha återkommande syntester för både privatbilister och yrkesförare

Framförallt har kampanjen lett till en politisk diskussion, där flera riksdagspartier tagit upp frågan om återkommande syntester i motioner och i utfrågningar, alla med bakgrund av medieintresset.

Samarbetet med Taxi Göteborg har lett till ett stort intresse från media och andra aktörer inom trafik och säkerhet. Dessutom tilldelades Taxi Göteborg Stora Trafiksäkerhetspriset 2015, till stor del tack vare Syncertifieringen. Synoptiks globala ägare GrandVision, med över 6000 optikbutiker i fler än 40 länder har också uppmärksammat samarbetet och ser över möjligheten att genomföra liknande initiativ med taxibolag i andra länder med Synoptik Sverige som förebild.

Utvalda case

Sveriges största syntest av bilförare
Hur kan en optikkedja bli ledare i trafiksäkerhetsfrågor och påverka nuvarande lagstiftning?

Ett gemensamt nordiskt nyhetsbrev
Hur kan man med hjälp av kommunikation stötta fyra företag i fyra länder som precis slagits samman till ett gemensamt nordiskt bolag?

Att förnya en tradition
Hur kan den lokala företeelsen Göteborgs Lucia bli en riksangelägenhet?

Ett projekt av Målaremästarna Syd
Hur får man en fråga som sysselsättningsgraden bland målare att synas i sammanhanget och bruset runt Eurovision Song Contest?

Regional PR-kampanj
Hur kan man skapa medial uppmärksamhet kring ett evenemang månaderna innan det genomförs?

Lansering av tappningskateter
Hur kan PR stödja lanseringen av ett sjukvårdshjälpmedel inom ett tabubelagt område? 

Ostindiefararen

Hur skapar man största möjliga positiva uppmärksamhet i media för en ostindiefarare i samband med ett kungligt bröllop?

Lansering av brandsläckare

Hur kan PR bidra till att uppmärksamma skillnaderna mellan olika brandsläckares släckeffekt?

Stockholms första passivhus

Hur skapar man uppmärksamhet i medierna runt ett enskilt projekt och lyfter samtidigt både bolaget och dess produkter?

Per Kastenssons blogg

Hur kan PR vara ett stöd när förutsättningarna ändras på marknaden?