Kampanj

Att prata om sitt företag, sina produkter och tjänster är ofta nyckeln till framgång. Att få chansen att göra det i redaktionella sammanhang ger ofta enastående positiva effekter.

Medlemserbjudande till Marknadscheferna 

Att prata om sitt företag, sina produkter och tjänster är ofta nyckeln till framgång. Att få chansen att göra det i redaktionella sammanhang ger ofta enastående positiva effekter. Det kräver dock att man kontinuerligt gör insatser, informerar media om vad som händer i företaget och kommunicerar nyheter på rätt sätt. Alla företag och organisationer har intressanta nyheter att kommunicera, det handlar om att hitta rätt vinkel, veta när nyheten ska släppas och till vem. 

För att göra det enkelt och tillgängligt har vi satt ihop ett PR-paket som passar företag som vill synas i traditionellaoch sociala medier när de har nyheter och som vill känna tryggheten med en erfaren och stark PR-byrå när det dyker upp en större händelse, kris eller liknande.

Kontakta
Anders Ekhammar
0707-46 25 79
[email protected]

Lars Sjögrell
070-269 53 00
[email protected] 

I paketet ingår:

  • 1/2 dag workshop där vi går igenom hur media fungerar och hur vi kan använda PR för att stärka er affär och ert varumärke.
  • 3 avstämningsmöten per år där vi diskuterar vad som hänt och vad som ligger framöver, vi hittar gemensamt ett antal PR-aktiviteter och vi diskuterar hur vi ska kommunicera dem. Kontaktrapport upprättas efter varje möte.
  • Produktion av 5 PR-aktiviteter, det kan vara ett pressmeddelande, en debattartikel, att vi bearbetar en specifik medie- eller social kanal eller liknande.
  • Distribution av pressmaterial via Cision som är den största journalistdatabasen i Sverige.
  • Mediebevakning via Retriever, som är en databas med det som publiceras i tryckta och digitala medier, bloggar och andra nyhetsrelaterade kanaler. Vi informerar er om vad som skrivs om er, branschen och era konkurrenter.

Paketpris: 9500 kr per månad

(Erbjudandet gäller medlemmar i Marknadscheferna vid tecknande av 12-månaders avtal före den 30/6, 2016)