Om oss

Perspective Communication arbetar med PR – det vill säga kommunikation i icke köpta medier. Vi hjälper våra uppdragsgivare att skapa och utveckla ömsesidiga och förtroendefulla relationer med omvärlden. Genom samordning med övriga kommunikationsinsatser, skapas förutsättningar att påverka attityder och beteenden i målgrupperna. Perspective startade 1999 och arbetar branschövergripande med uppdragsgivare inom såväl offentlig förvaltning som näringsliv och organisationer. 

Perspective Communication är medlem i branschföreningen Svenska PR-företagen.

PR-konsult och partner
Mobil:
070-746 25 79
PR-konsult, vd och partner
Mobil:
070-269 53 00
Kundansvarig
Mobil:
0705-750955
Kundansvarig
Mobil:
0704-92 93 62
Praktikant
Mobil:
073-215 60 93
Mobil:
070-250 97 29