Perspective Communication arbetar med PR – det vill säga kommunikation i icke köpta medier. Vi hjälper våra uppdragsgivare att skapa och utveckla ömsesidiga och förtroendefulla relationer med omvärlden. Genom samordning med övriga kommunikationsinsatser skapas förutsättningar att påverka attityder och beteenden i målgrupperna. Perspective startade 1999 och arbetar branschövergripande med uppdragsgivare inom såväl offentlig förvaltning som näringsliv och organisationer.

Perspective Communication är medlem i branschföreningen Svenska PR-företagen.